Cwcis

RHAGYMADRODD

Efallai y byddwn yn defnyddio cwcis pan fyddwch yn ymweld â’n gwefan gan gynnwys unrhyw ffurf cyfryngau eraill, sianel gyfryngau, gwefan symudol, neu ap symudol sy’n ymwneud â neu sydd yn gysylltiedig â hi i’n helpu i addasu’r Wefan a gwella eich profiad.

Rydym yn cadw’r hawl i wneud newidiadau ar unrhyw adeg, ac am unrhyw reswm, i’r Polisi Cwcis hwn. Bydd unrhyw newidiadau neu addasiadau yn effeithiol yn syth unwaith i’r Polisi Cwcis diwygiedig gael ei bostio ar y Wefan, ac rydych yn ildio’r hawl i dderbyn rhybudd penodol o bob newid neu addasiad o’r fath.

Fe’ch anogir i adolygu’r Polisi Cwcis hwn o bryd i’w gilydd i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddiweddariadau. Bernir eich bod wedi cael gwybod amdanynt, eich bod yn ddarostyngedig iddynt, a’ch bod wedi derbyn y newidiadau mewn unrhyw Bolisi Cwcis diwygiedig trwy eich defnydd parhaus o’r Wefan ar ôl y dyddiad y caiff y Polisi Cwcis diwygiedig hwnnw ei bostio.

DEFNYDDIO CWCIS

“Cwci” yw cadwyn o wybodaeth sydd yn pennu dynodwr unigryw ichi y byddwn yn ei storio ar eich cyfrifiadur. Mae eich porwr yna’n darparu’r dynodwr unigryw hwnnw i’w ddefnyddio pob tro y byddwch yn creu ymholiad ar y Wefan. Rydym yn defnyddio cwcis ar y Wefan er mwyn, ymysg pethau eraill, cadw golwg ar y gwasanaethau yr ydych wedi eu defnyddio, cofnodi gwybodaeth cofrestru, cofnodi eich dewis defnyddiwr, eich cadw mewngofnodi ar y Wefan, hwyluso gweithdrefnau prynu, a thracio’r tudalennau rydych yn ymweld â hwy. Mae cwcis yn ein helpu i ddeall sut mae’r Wefan yn cael ei defnyddio a gwella eich profiad defnyddiwr.

MATHAU O GWCIS

Mae’n bosib y bydd y mathau canlynol o gwcis yn cael eu defnyddio pan fyddwch yn ymweld â’r Wefan:

Cwcis Dadnasoddeg

Mae cwcis dadansoddeg yn monitro sut mae defnyddiwr wedi cyrraedd y Wefan, a sut maent yn rhyngweithio, a symud o’i hamgylch unwaith eu bod ar y Wefan. Mae’r cwcis yma yn dweud wrthym ba nodweddion sydd yn gweithio orau ar y Wefan, a pha nodweddion y gellir  eu gwella.

Ein Cwcis

Mae ein cwcis yn “gwcis parti-cyntaf”, ac fe allent fod yn rhai parhaol neu dros dro. Mae’r rhain yn gwcis hanfodol, a hebddynt hwy ni fedrai’r Wefan weithio’n iawn na gallu darparu nodweddion a swyddogaethau penodol. Mae’n bosib bod modd diffodd rhai o’r rhain â llaw yn eich porwr, ond efallai y bydd hyn yn effeithio ymarferoldeb y Wefan.

Cwcis Diogelwch

Mae cwcis diogelwch yn helpu i adnabod ac atal peryglon diogelwch. Rydym yn defnyddio’r cwcis yma i ddilysu defnyddwyr ac amddiffyn data defnyddwyr yn erbyn partïon sydd heb eu hawdurdodi. 

Cwcis Rheoli Gwefan

Mae cwcis rheoli gwefan yn cael eu defnyddio i gynnal eich hunaniaeth neu eich sesiwn ar y Wefan fel nad ydych yn cael ei allgofnodi’n ddirybudd, ac fel bod unrhyw wybodaeth a rowch yn cael ei chadw o dudalen i dudalen. Nid oes modd diffodd y cwcis yma yn unigol, ond gallwch ddiffodd pob cwci yn eich porwr.